Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Hjortron

  Innehållsförteckning
  1. 1. Rubus chamaemorus
   1. 1.1. Familjen Rosaceae
  2. 2. Odling
  3. 3. Förökning
  4. 4. Sorter
    1. 4.1.1. Apollen
    2. 4.1.2. Fjellgull
    3. 4.1.3. Fjordgull
    4. 4.1.4. Nyby
  5. 5. Källor

  Rubus chamaemorus

  Familjen Rosaceae

  Hjortron växer vild i hela landet även i Skåne. Den är vanlig på mossar där den växer i fuktig torv. Hjortron är en sk tvåbyggare vilket innebär att han- och honblommor sitter på olika plantor. På mindre mossar kan man ibland hitta stora bestånd av hjortron som aldrig bär frukt vilket beror på att det bara finns ett kön av plantan där. Hjortronet sprider sig kraftigt med underjordiska rotskott och bildar stora bestånd. Blomningen kan ibland skadas av sen vårfrost och då blir det ingen skörd.

  Odling

  Hjortron är lättodlade. Plantera i ren torv eventuellt uppblandad med vitmossa. Enklast är att göra en upphöjd bädd med vattentät plast under. En bra metod är att anlägga våtbäddar enligt Lennart Öhman. Välj ut en plan plats. Gör en ram av något material. ( sten, stockar, torvblock osv. ) Lägg i kraftig plast och fyll på med något surt material som torv, barr, barrträdsbark och täck överst med ren torv. Fyll på vatten  så att du ser att det är jämt och tätt. Vik ner ena hörnet av plasten så att vattennivån ligger ca 10 cm under torvytan. Du kan använda samma teknik men gräva ner bädden. Ju djupare du gräver desto mer vatten lagrar systemet. Du kan också lägga i en bit dräneringsslang som vattenmagasin. En våtbädd/blötbädd är användbar till att odla alla typer av växter. Perfekt för den late odlaren som inte vill vattna eller om det är vattenbrist i området.

  Hjortronet sprider sig snabbt i bädden och kan upplevas som lite ogräsaktig om du har andra växter där. Blomningen sker ofta lite för tidigt så ha något täckmaterial redo ifall det blir nattfrost. Tänk på att odlar du vissa sorter eller hämta plantor från naturen så måste du både han- och honplantor. Troligen finns det bra möjligheter att hitta plantor i naturen som ger extra stora bär så gå ut och leta.

  Var lite försiktig med att gödsla hjortronen. Gödsling stimulerar tillväxten men förefaller minska antalet blommande skott.

  Hjortron passar bra ihop med andra surjordsväxter. Blanda gärna ätliga växter och rena prydnadsväxter i din surjordsbädd.

  Förökning

  Hjortronet är lätt att dela. Man kan också ta bitar av rhizomerna och lägga horisontellt täckta av en till två centimeter torv. Fröna sås helst färska, vill man inte pilla ut fröna så lägg hela bär i jorden.

  Sorter

  Apollen

  Norsk hanplanta. Använd minst en hanplanta per tio honplantor.

  Fjellgull

  Norsk honplanta. Framtagen för att passa i inlandsklimat.

  Fjordgull

  Norsk honplanta. Framtagen för att passa i kustklimat.

  Nyby

  Sort från finska Österbotten. Den enda självfertila sort som finns på marknaden. Blomman innehåller både ståndare och pistiller. Lättodlad och växer bra även i Skåne.

   

  Källor

  Leif Blomqvist: Trädgårdens bär.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support