Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Bo och hägn för kaniner

  Kaniner av lantrastyp trivs bäst om de får bo utomhus året om, vintertid i en dragfri bur med en enkel brädvägg. Dubbla väggar med isolering samlar lätt ohyra och går inte att rengöra riktigt. Vinterburen bör ha en rejäl halm- eller höfylld bolåda. Sommartid kan kaninen gärna ha en betesbur med tak över ena ändan där en bolåda finns.

  Jordbruksverkets krav

  En ensam medelstor kanin, (3-5 kg) ska enligt Jordbruksverkets krav ha minst 0,7 m² buryta, t.ex. 1 meters längd och 70 cm bredd. Höjden ska vara minst 60 cm, så att kaninen kan sitta upp utan att stöta i taket. Föreningen Gotlandskaninen anser att dessa mått är för små för kaninens trivsel och rekommenderar att buren är minst 1 m² (ex. 1,2 x 0,8 m) med minst 70 cm höjd.

  Bolåda

  Det ska finnas en bolåda för kaninen att sitta på och i. Man får ersätta bolådan med en hylla under sommaren. Minsta mått 30 x 40 cm, höjd 30 cm. Lådans öppning ska vintertid vetta mot burens inre så att kaninen är skyddad vid blåst. Sommartid bör ströet i bur och bolåda bytas minst en gång i veckan, då det annars blir fluglarver och mögel i kaningödseln. Byter du kanin i buren bör Du samtidigt byta ut allt strö till nytt och rent för att minska risken för spridning av sjukdomar och parasiter mellan kaninerna. På vintern fryser normalt det blöta bottenlagret av strö i buren. Lägg då på ren halm men passa sedan på att göra rent när det är tö.

  Att tänka på

  Kaniner är ivriga grävare och gnagare. Därför krävs det ett starkt nät i burdörren t.ex. punkt- svetsat fyrkantsnät. Endast en mindre del av golvet i burar på ben får bestå av nät. Vintertid behöver även detta bottennät täckas av halm, trä- eller Masonitskiva för att motverka drag. Om kaninen lämnas utan uppsikt behöver markburar även ha nät i botten mot marken. ”Kompostgaller” är bra. Höns och kycklingnät rekommenderas inte. De flesta kaniner kan bita sönder sådana nät.

  Placering av buren

  Låt inte kaninburen stå helt i solen på sommaren för då kan det bli för varmt för kaninerna. Buren bör stå i halvskugga ty kaninerna vill gärna ha lite sol på morgonen och aftonen, men skugga när det är som varmast. Varma dagar måste det finnas luftcirkulation runt buren så att det inte blir för varmt för kaninen. Å andra sidan måste det finnas vindskydd i eller kring buren när det är kallt ute. Placera inte kaninerna i en ladugård där det redan finns djur av olika slag. I sådana utrymmen blir luften gärna varm och fuktig och det tycker kaninerna inte om. Kaninstallar ska vara ljusa, luftiga, dragfria men väl ventilerade.

  Tillstånd

  Tillstånd för att ha en mindre kaningård behövs normalt inte, så länge som det rör sig om icke yrkesmässig verksamhet, exempelvis köttproduktion för självhushållet. Inom tätbebyggelse kan det dock finnas lokala krav på hur många kaniner man får ha innan tillstånd behövs. Vid yrkesmässig kaninhållning, även ute på landet, krävs tillstånd om man har sex eller fler kaniner.

  Betesburar

  "Trekantsbur"

   

  Beteshagar

  DSC00488.jpg
  För många känns det förstås bättre att hålla kaniner i hagar istället för burar.  Små rasthagar slits snabbt, erbjuder inte tillräckligt bete och blir ofta coccidiossmittade. Om man däremot kan ha sina kaniner i en stor beteshage har det flera fördelar: 
   -kaninerna får ett naturligare liv.
   -man slipper slå gräs eller flytta betesburar.
   -kaninerna kan användas i betesföljden för att hålla parasittrycket nere för andra betesdjur.
   -gräsmattan kan hållas kort
   -det är lättare för barnen att leka med kaninerna, samtidigt som kaninerna har lättare att komma undan dem om det behövs.
   -det är en fröjd att se kaninerna och deras ungar skutta omkring, busa och dyka upp och ner i gångar och hålor.
   
  Men det har också många nackdelar:
   -Kaninerna blir lättare offer för rovdjur. 
   -Marken kan bli full av gångar och hål.
   -Risk för Coccidios om hagen är liten och stationär.
   -Kaniner kan komma ut och ställa till i odlingarna eller para sig eller slåss med varandra.
   -Kaninerna blir lätt skyggare eftersom man inte pysslar med dem lika mycket.
   -Funkar bara om man kan vara hemma och hålla koll på ev. rymlingar och rovdjursangrepp.

  Oavsiktliga rymningar

  Att ha kaniner i beteshagar är inte helt problemfritt. Av många ses det som en omöjlighet eftersom kaniner gräver. På sin höjd får de därför ofta bara en liten rasthage med nergrävt nät runt om och kanske även i botten. Kaniner som har tillräckligt stor yta försöker dock sällan medvetet försöker gräva sig ut. Visst kan de gräva många och långa gångar och i bland kan det hända att en gång kommer upp på fel sida om nätet, men det är snarare av misstag än menat som rymningsförsök. Man lägger bara ner en sten i hålet och släpper in kaninen i hagen igen, så fort som möjligt. Det är viktigt att kaninen inte hinner finna sig till rätta i livet på andra sidan, då kanske rymningarna sätts i system.
    Man får alltså räkna med att några oavsiktliga rymningar och det är därför bra om kaninerna är handtama. Det kan vara säkrast att ha en bur åt hannen när det inte är läge för betäckning. Två rymda hanar som träffas kan göra stor skada på varandra.

  Stationära hagar

  En variant på stationära hagar av vanligt kycklingnät, där de tre nedersta decimetrarna viks mot marken in mot hagen och tyngs ner med stenar här och där efter kanten. Kaniner hoppar inte gärna över nät om det inte finns någon ribba överst att mellanlanda lite på så ofta räcker det med 70-80 cm högt nät. Som för alla djur gäller nog att ”ett gott bete är bästa stängslet”.
   Dock, betet räcker inte så länge som man tror och en stationär hage behöver bara rätt stor för att inte bara vara en rasthage.

  Flyttbara hagar

    Det är ingen nackdel att kunna flytta hagen smidigt för kaniner äter mer än man tror. Hur mycket är svårt att säga och beroende på hur stora kaniner man har och hur mycket gräset växer, men en grov upp skattning är att en vuxen kanin utan ungar kräver 100 m2 för att man ska slippa stödutfodra i en stationär hage under sommarhalvåret. En flyttbar hage kan naturligtvis vara mindre. Vill man växelbeta med andra djur kan stationära hagar vara ivägen om man inte drar dem i linje med övrigt stänge.
    Med flyttbara hagar används bäst "elnät" med fastgjutna stolpar. De finns i 25- och 50-meterslängder. Klipp med gräsklippare eller trimmer/röjsåg en linje där du tänkt staketet ska gå så att det inte sticker upp gräs i onödan och jordar stängslet. Detta kan vara nödvändigt att göra några gånger under sommaren. Enklast är då att vara två, en som håller upp elnätet och en som trimmar av under med röjsåg/lie/gräsklippare.
  Kaninhage.jpg
   
  Det är rätt svårt att sätta upp elnät till så små djur som kaniner i kuperad terräng. Svackor skapar kryphål under nätet och kullar göra att nätet veckas och blir svårt att spänna snyggt. Varför inte ha dem på den släta gräsmattan på tomten, så hjälper de till med gräsklippningen också och är inom trevligt synhåll?
  Har man barn kan man gärna sätta en enkel strömbrytare vid hagen så barnen lätt kan stänga av strömmen för att komma in i hagen.

  Rovdjur

  Troligen skyddar ett elnät bättre mot markburna rovjur än kycklingnät. Om man låter kaninerna vara i samma hage tills de grävt ett gångsystem under marken (inte alla kaniner är lika pigga på att gräva) så har de förstås ett visst skydd där, men det är ändå bra att sätta ut några hus, tak, lastpallar eller buskar att gömma sig under, både för rovfåglar och stark sol eller regn. 
    För att vara på säkra sidan bör man på natten ha kaninerna i ett anslutande uthus eller i en bur på ben man ställt i hagen. Genom att låta dem vara i uthuset eller buren några dagar innan man släpper ut dem, och sedan fortsätter ge dem vatten och ev kraftfoder där så går de förhoppningsvis in självmant sedan. Har man probelm med rovfågel kan det lösas med bärnät över hela hagen.

  Alternativ.nu | Om handboken | Support