Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Ordlista

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Avtäckningsgaffel: Handredskap för avlägsnande av vaxlock

  Bestiftad: När drottningen har lagt ett ägg i cellen

  Biborste: Speciell borste för avlägsnande av bin från ramar etc. 

  Bitömning: Metod att befria skattlådorna från bin

  Drag: En riklig mängd blommande växter som ger nektar eller pollen.

  Dragbin: De äldre bina, som arbetar utomhus (fältbina).

  Drönarram: En ram med enbart drönarceller.

  Feromoner: Doftämnen utsöndrade av drottningen.

  Fluster: Ingången till kupan

  Foderdeg: Florsocker blandat med tex honung eller sirap.

  Foderram: Ram som innehåller t.ex. honung eller sockerlösning

  Fältbin: Re äldsta bina som hämtar hem vatten, nektar etc.

  Förening: Sammanslagning av bina från flera samhällen.

  Invertering: Omvandling av dubbla sockerarter till enkla d:o.

  Invintring: Att förbereda bina för ­vintern.

  Kakmellanvägg: En vaxskiva präglad med binas sexkantsmönster.

  Kupa: Binas bostad

  Nedbantad: Matningen av drottningen har upphört (före bl.a. svärmning)

  Parningsflykt: Ungdrottningens parning i luftrummet.

  Puckelyngel: Drönarpuppor i arbetsbiceller

  Ramfodrare: En speciell biram för utfodring av bina 

  Rensningsflykt: Binas tarmtömning vid årets första utflygning.

  Röveri: Bina från andra samhällen som stjäl foder

  Samhälle: Bimassan; drottning, drönare plus arbetsbin

  Skattlåda: En sarg med ramar för lagring av honung.

  Skattning: Borttagande av honungs­-ramar ur samhället.

  Spermateka: Drottningens sädesbehållare

  Spärrgaller: Hindrar drottningen (och drönarna) att passera

  Stilla byte: Bina byter drottning själva utan svärmning

  Svärmning: När drottning plus en stor del av bina lämnar samhället

  Utsot: Bina släpper sina exkrementer inne i kupan.

  Vaktbin: Arbetsbin som vaktar ingången till samhället

  Varroa: Ett kvalster, som parasiterar på bina.

  Visecell: Den största celltypen innehållande en ny drottning

  Ympning: Inblandning av kristalliserad honung i nyslungad honung

  Yngel: Larverna och pupporna

  Yngelklot: Den klotformade samlingen av larver och puppor. 

  Yngelram: Ram innehållande ägg, larver och puppor

  Yngelrum: Den del av kupan där ägg och larver finns


  Alternativ.nu | Om handboken | Support