Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Blåtunga hos får

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Orsak: Blåtunga är en virussjukdom (orsakas av orbivirus) som drabbar idisslare och som sprids via blodsugande svidknott. Sjukdomen drabbar inte människa. I september 2008 påvisades blåtunga hos svenska får.

   

  Symptom: Det ses svullnad och rodnad i munslemhinna och näsborrar, svullnader i huvud- och halsregionen, samt flöde från ögon och näsborrar. Sår kan ses runt mun och nos. Fåret dreglar, har feber och andningssvårigheter. Djurets tunga kan färgas blå tillföljd av cirkulationsstörningar och syrebrist, dock är detta symptom inte det mesta vanliga.

   

  OBS! Det är som djurägare viktigt att vara observant på symptom hos djuren i besättningen och omedelbart anmäla misstanke till veterinär. Tills dess att en veterinär tar sig an fallet måste man som djurägare själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att man om möjligt tar in djuret inomhus tillsammans med ev. andra djur i flocken och försöker skydda dem från knottbett (stäng dörrar och fönster eller sätt insektsnät för). Andra djur som kan ha smittats bör också tas in.

   

  Förebyggande åtgärder: Vaccination. Efter det första påvisade fallet av blåtunga i Sverige har man nu, med ett inaktiverat vaccin börjat vaccinera djur i vissa delar av landet.

   

  Källa: www.sva.se


  Alternativ.nu | Om handboken | Support