Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Gasbrand

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Orsak: Gasbrand orsakas av en bakterie som heter Clostridium perfringens typ D. Det är inte en smittsam sjukdom, utan bakterien ingår i normalfloran i tunntarmen hos får och lamm. Under vissa utfodringsbetingelser förökar sig bakterien explosionsartat och bildar gifter (entrotoxin) som på mycket kort tid dödar djuret. Det finns starka kopplingar till tillgången på frodiga vår- och försommarbeten. Gasbrand drabbar främst lamm (ofta stora, välvuxna, enfödda bagglamm), och kan ge verkligt kännbara förluster.

   

  Symptom: De drabbas av kramper, ramlar omkull och ligger och sparkar. Häftig andning med öppen mun och buksmärtor. Man hinner oftast inte iaktta någon symptom, utan man hittar lammen döda på betet.

   

  Behandling: Finns ingen, djuren är redan döda. Flytta flocken till ett magrare bete.

   

  Förebyggande åtgärder: Tackorna kan vaccineras. Dessa bildar då antikroppar mot smittämnet och antikropparna går sedan över i råmjölken som tas upp av lammen. Evt. undvik frodiga vår- och försommarbeten.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support