Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Fluglarvsangrepp

   

  Fluglarvsangrepp är något av det mest obehagliga en fårägare kan råka ut för på sina djur eftersom det innebär ett stort lidande med oftast dödlig utgång. Vid rätt värme och luftfuktighet kan djuret vara livshotat inom 24 timmar.

   

   

   

  Snabbt förlopp som kräver fukt och värme

  Vanligaste angreppsstället är djurets bakdel, i Storbritannien (kallas breech strike). Flugorna, i Sverige spyflugor Lucilia, lägger ägg under svansroten. Äggen kläcks till larver som kryper ner till de smutsiga områdena; in i ändtarmen och slidöppningen. Larverna utvecklas i flera stadier medan de bryter ner och äter sig in i vävnaderna under stort lidande. Larverna utsöndrar också ett gift som direkt påverkar hjärta, lungor och hjärna. Nedbrytningsprodukterna attraherar ytterligare flugor och det angripna djuret hamnar snabbt i ett livshotande tillstånd.

  Vuxna flugor kan flyga ett par mil och är inte speciellt påverkade av vinden. De dras snabbt till sår och sårvätska och all materia som utsöndrar ammoniak exempelvis urin, gödsel och smutsig ull. För att larverna skall aktiveras krävs en viss fuktighet i ullen. Därför är risken störst vid varm väderlek efter mycket regn.

   

  Förebygg angrepp genom att hålla god hygien!

  Har djuren väl fått diarré hamnar de i en riskfylld situation. För att undvika parasitorsakad diarré bör man ha koll på parasitläget genom att ta statregiska träckprov. Undvik att djuren drabbas av diarréer på grund av snabba foderbyten. Klipp ullen runt djurens bakdelar, svansar och lår vid behov. Svanskupering som metod att förebygga fluglarvsangrepp är inte tillåtet i Sverige.

  Bepanthen är pour-on-preparat som har en avskräckande effekt på flugorna. De är inte verksamma mot själva fluglarverna. Medlet är receptbelagt.

  Titta till djuren dagligen framförallt vid varm och fuktig väderlek. Tänk på att döda kroppar och soptunnor mm fungerar som kläckningsställen för flugägg så plocka bort dem från fårens närhet.

   

  Fluglarvsangrepp efter sårskada

  Alla sår, även mycket små, drar snabbt till sig flugor som kan leda till fluglarvsangrepp (s.k. body strike). Klipp rent runt sårskador, tvätta och försök få skadorna att läka så fort som möjligt. Se upp, flugavskräckande medel inte är avsedda att appliceras på själva såret! Trätjära kan användas på sår och har både avskräckande och läkande effekt.

  Vid fluglarvsangrepp måste man vara noga med att plocka bort alla fluglarver för hand. Vid mindre angrepp kan såret sköljas med Jodopax eller väteperoxid (finns att köpa på apoteket) Vid mer omfattande skador kan veterinär behöva kontaktas för dränering av sårhålan och antibiotikabehandling.

  Vid långt gångna fall är avlivning det enda alternativet.

   

  Kan drabba alla djur

  Fluglarvsangrepp kan drabba alla djur (även människor) men är vanligare på får pga. deras tjocka ull.

   

   

  Källa:

  Baserat på en text av Helen Björk-Averpil (Fårhälsoveterinär). Orginalartikel finns här: http://www.svdhv.org/sv/far/artiklar/aldre-artiklar/e/406/hur-skyddar-jag-mina-far-fran-fluglarvsangrepp/


  Alternativ.nu | Om handboken | Support