Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Maedi-Visna

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Orsak: Maedi-visna (MV) är en smittsam, smygande och dödlig virussjukdom hos får som orsakas utav ett retrovirus. Motsvarande sjukdom hos getter heter CAE och smittar genom samma virus. MV är en sjukdom som är svår att upptäcka och kan finnas i en besättning i flera år innan den bryter ut. Viruset sprids via kontakter från smittat får till friskt får, eller direkt till avkomman eller via smittad råmjölk. Viruset kan även finnas i sperma hos smittade baggar. MV är en anmälningspliktig sjukdom vilket innebär att djurägare är enligt lag skyldiga att anmäla misstanke om MV till veterinär.

   

  Symptom: Det finns inte några tydliga symtom för MV, ibland kan det enda symptomet i en besättning vara en avmagring av några äldre tackor. Övriga symptom kan vara andnöd vid ansträngning, hosta, ledinflammation samt vinglighet. Symptomen ses oftast hos djur 3-4 år eller äldre, men i hårt drabbade besättningar kan symtom uppträda hos djur ner till ett års ålder.

   

  Behandling: Sjukdomen går inte att bota och djuren kan inte bli immuna mot den. Sjuka djur ska avlivas. Anas smitta ska blodprov tas och uppföljas.

   

  Förebyggande åtgärder: Det finns ett frivilligt och förebyggande program för MV som drivs av Svenska Djurhälsovården. Målet är att utrota MV genom att lokalisera de friska besättningarna och få dem friförklarade, samt endast avla på MV-fria djur. Som medlem så får din besättning en klassifikation, M-status (M1, M2, M3). M3 betyder att din besättning är fri från MV. Inköp av djur och sambete får endast göras med får från andra M-klassade besättningar. När djur frånn olika besättningar sammanförs och dessa inte har samma M statu,s kommer alla djuren sedan att få den lägsta statusen.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support