Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Parasiter

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Parasiter är av mycket stor betydelse för fåren och deras hälsa. En absolut förutsättning för god fårhälsa är att kontrollen av parasiter fungerar bra. Parasitangrepp är ett stort problem hos får på bete, då parasitägg i fårgödseln kläcks till larver som sedan finns i gräset som fåren äter. Vanligaste parasiterna hos får är rundmask, bandmask och coccidier. Djur som släpps på bete för första gången är de som är mest mottagliga, och alltså de som i första hand ska skyddas mot omfattande parasitangrepp.

   

  Symptom: Vanligaste symptomet på att lamm har för mycket parasiter är dålig tillväxt. Vid mer uttalade parasitproblem blir djuren sjuka, blir avmagrade, får diarré, blodbrist, hosta eller till och med dör.


  Behandling: Rådfråga veterinär inför avmaskning och kontrollprogram. Träckprov kan ge svar på vilken parasit som finns bland just dina djur. Det är av stor vikt att avmaskning sker på rätt sätt. Dosen anges på alla avmaskningsmedel, även på icke receptbelagda. För att kunna följa dosangivelsen är det nödvändigt att djurets vikt uppskattas korrekt. Väg det tyngsta djuret i gruppen och dosera efter det. Det är dyrare att underdosera än att överdosera eftersom underdosering kan leda till helt utebliven effekt av avmaskningsmedlet, och felaktig avmaskning banar väg för resistens. Dosen skall läggas in långsamt långt bak i munnen, huvudet fixeras högt till man ser att djuret svalt innehållet i munnen. Byt bete i samband med avmaskning.

   

  Förebyggande åtgärder: Försök erbjuda lamm rena beten där det inte finns parasiter sedan tidigare. Växelbeta gärna med andra djurslag för att minska parasittrycket. Tillräckligt stora arealer gör att djuren inte tvingas äta nära sin gödsel.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support