Mer Mer Skriv ut sida Editera sida

Mastit hos får

  Innehållsförteckning
  Inga stycken

  Orsak: Juverinflammation hos får är inte ovanligt och det orsakas av bakterier som tar sig in i spenkanalen och upp i juverkörteln. Den vanligaste bakterien som orsakar juverinflammation hos får i Sverige är Staphylococcus aureus.

   

  Symptom: Juvret är varmt, ömt, rött och svullet. Vid långt gången mastit är mjölken är vattnig och innehåller klumpar, ibland även blod. Tidiga tecken kan vara att tackan är ovillig till att låta sina lamm dia, samt kan man ibland se att hon haltar på något av bakbenen pga ömmande juverdel. Tackan kan få nedsatt allmäntillstånd, få feber och tappa aptit. Ofta upptäcks juverinflammation den första tiden efter lamning. Lammen är hungriga och får dålig tillväxt.

   

  Behandling: Kontakta veterinär, tackan behöver smärtstillande, pencillin och täta urmjölkningar.

   

  Förebyggande åtgärder: Se till att tackorna har en god juverhälsa genom regelbundna kontroller av tackornas juver och hålla god hygien på ströbäddar och liknande. Sålla ur tackor från besättningen som fått återkommande mastiter.


  Alternativ.nu | Om handboken | Support